Gòn gấp 3

Mã Sản Phẩm: 20

Giá: Liên Hệ

+ Công nghệ bông ép tiên tiến của Mỹ

+ Gấp 3 tiện dụng

+ Tiết kiệm không gian

+ Phù hợp với nhiều đối tượng khách hang

+ Bảo hành 10 năm

��o hành 5 năm